We are Boxes Maker

รับผลิตกล่องกระดาษ จำนวน เริ่มต้นเพียง 1,000 กล่อง
รับผลิตกล่อง ขั้นต่ำเพียง 1,000 กล่อง มีกล่องรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้ หรือ สั่งผลิตทรงใหม่ได้ทันที
Visitors: 45,276