เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอนลี่บ๊อกซ์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 มีนาคม 2548 

บริหารงานโดย คุณวัชระ จินดาสิริอนันต์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

โดยรับจ้างผลิต และจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษและ

พลาสติก เป็นโรงงานขนาดย่อมรับทำงานกล่องทุกชนิด เช่น กล่องขนม

กล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องของขวัญ กล่องลูกฟูกไดคัท ถาดอาหาร 

ทางเรารับจ้างผลิตตามแบบ และจำหน่ายกล่องสำเร็จรูป ขั้นต่ำ 1 แพ็ค

ที่ http://www.sookjaipremium.com

Visitors: 35,341